Ogłoszenia

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, ul. Szewska 37  zatrudni

specjalistę ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego  technicznego i minimum 3- letniego stażu pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenia średniego  i minimum 5- letniego stażu na podobnym stanowisku pracy
 • Znajomości problemów związanych z  eksploatacją i  bieżącymi  naprawami  w obiektach  użyteczności  publicznej,  w tym również  w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • Wiedzy na temat systemów  ochrony  p/pożarowej i antywłamaniowych, jak również  technologii umożliwiających  optymalizację  zarządzania  kosztami  eksploatacyjnymi  budynków,
 • Umiejętności nadzoru i rozliczeń robót zleconych firmom zewnętrznym,
 • Umiejętności obsługi komputera w zakresie podstawowych programów -WORD, EXCEL,
 • Znajomości programów kosztorysowych  (NORMA),
 • Samodzielności,
 • Dobrej organizacji pracy,
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych.

OFERUJEMY:

 • Ciekawą pracę w Zakładzie o przeszło 200-letniej tradycji,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Współpracę z doświadczonym zespołem,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Świadczenia socjalne.

Curriculum Vitae powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko,
 • Datę urodzenia,
 • Adres poczty elektronicznej  lub nr  telefonu,
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Prosimy o  zawarcie  w CV klauzuli  zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

O terminie  rozmów kwalifikacyjnych  kandydaci  zostaną powiadomieni  indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że  skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty proszę przesyłać na adres:
barbara.piaskowska@ossolineum.pl   do dnia 31.0.7.2018r.

Drukuj