Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej Zakład Narodowy im. Ossolińskich zgodnie z ustawą z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-08-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Grabowicz, adres poczty elektronicznej ewelina.grabowicz@ossolineum.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 167 082.
Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na
przykład
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie
powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie
dostępności
nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
do
informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika
Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

1. Adres: Wrocław, Szewska 37 (Budynek główny)
Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest od Zaułka Ossolińskiego i ul. Grodzkiej. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników. Po wejściu do budynku po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia i szatnia. Można w nich uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Wjazd do czytelni głównej znajdującej się na II piętrze budynku możliwy jest windą. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach znajdują się obok czytelni. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W ostatnim kwartale 2020 roku budynek ZNiO został wyposażony w następujące meble i urządzenia, tj.:
1) Czytelnia Główna została usprzętowiona w:
a) Dwa biurka specjalistyczne regulowane, dedykowane do pracy w pozycji zmiennej (siedząco-stojącej). Biurka pozwalają na szeroki zakres regulacji wysokości, przystosowane są do pracy dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Monitory Philips 243V7QDAB/00 wyposażone w panel Full HD, który zapewni wygodny przegląd grafik i multimediów. Monitory Philips są przyjazne dla wzroku, dzięki technologii redukcji migotania oraz funkcji redukcji światła niebieskiego.
c) Fusion Home – program powiększająco-udźwiękawiający.
d) Klawiatura Zoom Text, to klawiatura podłączana do portu USB komputera, której klawisze i przyciski mają czytelne, duże i kontrastowe nadruki, dzięki którym mogą się nią posługiwać osoby słabowidzące. Dedykowane klawisze funkcyjne umożliwiają szybkie i łatwe wykonywanie funkcji programu ZoomText i funkcji programu Fusion, odnoszących się do powiększania.
e) Powiększalniki ClearView C 24 FullHD są przeznaczone dla słabowidzących użytkowników. Powiększalniki z rozdzielczością HD, oferują ostre, kontrastowe obrazy w kolorze.
f) Compact 10 HD lupa elektroniczna to rozwiązanie do powiększania, czytanych książek, gazet, czasopism itp.
g) UniVox p-Loop 2.0 przenośny system nagłośnieniowy działający w oparciu o pętlę indukcyjną. Obejmuje nagłośnieniem obszar 150 metrów kw., sprawiając, że dźwięk wysokiej jakości dociera do uszu osób niedosłyszących.
h) SmartLoop – przenośna pętla indukcyjna wspomaga rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. SmartLoop jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i jest gotowa do natychmiastowego użycia.

2) Skrzydło „A” (wejście do Czytelni Rękopisów) zostało wyposażone w dwie rampy podjazdowe składane/przenośne, które sprawdzają się w pokonywaniu bardzo często ciężkich barier jakimi są np. progi, schody itp. Rampy w Ossolineum znajdują zastosowanie podczas wjeżdżania/zjeżdżania wózkiem po schodach.

2. Adres: Wrocław, Grodzka 10 / 11
Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

3. Adres: Wrocław, Nankiera 16C
Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

4. Adres: Wrocław, Nankiera 17
Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku znajduje się od strony ogrodu barokowego. W budynku jest winda oraz portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku.
W budynku znajduje się Sala Konferencyjna do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sala wyposażona w dwie kabiny dla tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne), które mogą być również wykorzystywane do innych celów np. audiodeskrypcji. Na bezpośrednio sąsiadującym z ww. pomieszczeniem korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Zespól budynków : Szewska 37, Grodzka 10/11 , Nankiera 16C, Nankiera 17 usytuowany jest w dzielnicy Wrocław-Stare Miasto, otoczony ulicami Szewska, Grodzka, Zaułek Ossoliński, pl. Biskupa Nankiera. Dojazd jest możliwy środkami komunikacji publicznej lub indywidualnie. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Szewskiej (róg pl. Biskupa Nankiera) oraz na ul. Piaskowej przy Hali Targowej.

5. Adres: Wrocław, Sołtysowicka 24
Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajduje się winda oraz portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku.
Budynek usytuowany jest w dzielnicy Wrocław Psie Pole. Dojazd jest możliwy indywidualnie lub środkami komunikacji miejskiej, autobusem nr 116 z pętli na Al. Marcina Kromera.

6. Adres: Wrocław, Kluczborska 31-33
Budynek służy wyłącznie jako magazyn Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

7. Adres: Wrocław, Rynek 6 – Kiełbaśnicza 5 (Muzeum Pana Tadeusza)
Budynek Muzeum jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, poprzez:
• poziome oznaczenia liniowe i punktowe – linie oznaczenia poziomego, guzy oznaczenia
• poziomego punktów informacyjnych,
• przewodnik w języku Braille’a z wypukłymi wydrukami wybranych dzieł,
• wypukłe reliefowe plany – plany tyflologiczne sal ekspozycyjnych muzeum,
• kopie wypukłoreliefowe eksponatów,
• wypukłe mapy formatu A2 z udźwiękowieniem przy wejściach na każdej kondygnacji,
• zestaw przewodników z wypukłymi reprodukcjami,
• małą pętlę indukcyjna,
• stanowiska udostępniania danych (tj. stanowiska komputerowe z powiększoną myszką, powiększoną klawiaturą),
• system sygnalizacji i nawigacji – piloty naprowadzające,
• opisy audiodeskrypcyjne.
Dodatkowo, pracownicy Muzeum zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnością i wrażliwością na występującą dysfunkcje, posługując się językiem migowym.
W Muzeum Pana Tadeusza znajdują się 3 ogólnodostępne windy, umożliwiające poruszanie się osobom z trudnościami ruchowymi. Do budynku Muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Muzeum usytuowany jest w Rynku, w samym centrum Wrocławia. Z uwagi na fakt, że Rynek jest zamknięty dla komunikacji samochodowej i tramwajowej, dojazd jest możliwy indywidualnie lub środkami komunikacji miejskiej tylko w okolice Rynku (najbliższe przystanki tramwajowe przy ul. Kazimierza Wielkiego lub ul. Szewskiej).