Biuletyn informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.). Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy  każda instytucja publiczna dysponująca majątkiem publicznym podlega regulacjom ustawy.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w swoich działaniach dąży do zapewnienia przejrzystości i jawności działań publicznych.

Prowadzenie BIP jest więc również sposobem na realizowanie celów statutowych Zakładu.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Drukuj